Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie
Chodkowo ul. Bankowa 7
09-470 Bodzanów

pow. płocki woj. mazowieckie

Stowarzyszenie nie prowadzi stałego biura.

Adres siedziby jest adresem korespondencyjnym.

Nazwa banku: Vistula Bank Spółdzielczy

Konto: numer rachunku bankowego: 02 9011 0005 0421 2146 2000 0010

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 7743226113   
REGON: 363255026
KRS: 0000590804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja dostępności

Strona internetowa Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Sokół” w Bodzanowie.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Sokół” w Bodzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa  Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Sokół” w Bodzanowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-06-07

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 • Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej)

 • Zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają alternatywnego opisu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021.03.14

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021.03.14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosława Żaglewska

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sokół w Bodzanowie

 • Adres: Chodkowo ul. Bankowa 7
  09-470 Bodzanów

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do budynku usytuowane jest od ul. Bankowej. Do poziomu dolnego prowadzą schody.

Dostosowanie korytarzy

Brak korytarzy.

Dostosowanie schodów

Schody do poziomu dolnego nie są dostosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Dostosowanie wind

Brak wind.

Dostępność pochylni

Do poziomu górnego prowadzi podjazd dla wózka inwalidzkiego.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Brak informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem znajdują się miejsca postojowe.Istnieje możliwość dojazdu i zaparkowania pojazdu przy wejściu głównym budynku Urzędu Gminy.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak tłumacz języka migowego.

Projekt dofinansowany ze środków "Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie"
realizowanego przez Fundację Fundusz  Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz  Stowarzyszenie Europa i MY

Polityka Bezpieczeństwa

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie 2016 |  Realizacja: Hedea.pl