Projekt "Lepiuchy bodzanowskie"

 

 

XxY.jpg

 


 
Nominacja w plebiscycie „Z Tumskiego Wzgórza” za ”Lepiuchy bodzanowskie"
 
21 sierpnia 2020 roku podczas XIII edycji Gali pn. „Z Tumskiego Wzgórza” organizowanej przez Tygodnik Płocki Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Sokół " w Bodzanowie oraz grupa  nieformalna "Pierożanki" otrzymało nominację w kategorii Na Ziemi Płockiej  za projekt "Lepiuchy bodzanowskie", który był  realizowany w 2018 roku w ramach Programu Działaj Lokalnie na terenie Gminy Bodzanów.
 
W imieniu naszego stowarzyszenia nominację odebrała  Mirosława Żaglewska  Prezes Stowarzyszenia 
oraz koordynator projektu  Bogumiła Wiśniewska.
 
 
 118139666_1424507091079942_493225000914477997_o.jpg
                                                 /zdjęcie z archiwum infoPłockTV/
 

118126238_2451380251828003_6834024500087040451_o.jpg

                                                         /zdjęcie z archiwum stowarzyszenia "Sokół"/

 


Piszą o nas >>>

inline__706505_1440.png

 


 

Działania projektowe odbyły się na terenie Gminy Bodzanów ze wsparciem merytorycznym

Wójta Gminy Bodzanów  Jerzego Staniszewskiego.

 

W dniu 17 maja 2019 r. pierogi pn. „Lepiuchy bodzanowskie” zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kategorii Gotowe dania i potrawy w woj. mazowieckim. Ten sukces nasze stowarzyszenie odniosło dzięki współpracy w 2018 r. z grupą nieformalną "Pierożanki".

W programie Działaj Lokalnie w 2018 r. nasze stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na realizację działań kulinarnych dotyczących historii i promocji pierogów. Wspólne działania stowarzyszenia i grupy nieformalnej zakończyły się kulinarnym sukcesem i wpisały się na stałe w historię kulinarną naszej Gminy Bodzanów. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sokół w Bodzanowie było wnioskodawcą projektu pn. „Lepiuchy bodzanowskie” w wyniku, którego Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej –Młodzi Razem” zawarł z naszym stowarzyszeniem umowę o otrzymaniu dotacji nr 178/2018/49/DL10-ODL/2018 zwartą w dniu 23 maja 2018 r. w ramach, której otrzymaliśmy 2000 zł 00 gr na realizację projektu pn. „Lepiuchy Bodzanowskie”.

Na podstawie tej umowy stowarzyszenie było odpowiedzialne za działania dotyczące przygotowania  dokumentacji projektowej, rozliczeń księgowych, promocji, składania wyjaśnień przed darczyńcą i koordynację działań w projekcie.

Na potrzeby przeprowadzenia warsztatów i prezentacji pierogów, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sokół w Bodzanowie i grupa nieformalna „Pierożanki” podpisało umowę nr 2/2018 r. z dnia 23 maja 2018 r. o wzajemnej współpracy w realizacji projektu. Projekt trwał w okresie od 16 maja 2018r.  do 15 listopada 2018r.

 

Wniosek o dotację oraz wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych przygotowała Mirosława Żaglewska – Prezes Stowarzyszenia wraz z Koordynatorem projektu Bogumiłą Wiśniewską. Z uwagi na brak osobowości prawnej nieformalnej grupy „Pierożanki” wszystkie merytoryczne działania podejmowała Mirosława Żaglewska - Prezes stowarzyszenia wraz z członkiem Zarządu Pauliną Bogiel-Szafaryn.


Uczestniczkami projektu było 10 kobiet, które prowadziły w okresie trwania projektu warsztaty i prezentacje pierogów z farszem cebulowo-makowym.

Uczestniczki projektu: 

1. Bogumiła Wiśniewska - członek grupy nieformalnej "Pierożanki" - Koordynator projektu "Lepiuchy bodzanowskie"

2. Agnieszka Wachaczyk - członek grupy nieformalnej "Pierożanki"

3. Renata Szymańska - członek grupy nieformalnej "Pierożanki"

4. Justyna Kopera - wolontariusz uczestnik projektu

5. Opała Małgorzata - wolontariusz uczestnik projektu

6. Nowacka Agnieszka - wolontariusz uczestnik projektu

7. Ćwiek Anna - wolontariusz uczestnik projektu

8. Dominika Szymańska - wolontariusz uczestnik projektu

9. Bożena Koper - wolontariusz uczestnik projektu

10. Elżbieta Wachaczyk - wolontariusz uczestnik projektu

 

W ramach projektu zakupiono rollup promocyjny, podgrzewacze, fartuszki kuchenne, wałek promocyjny do ciasta  oraz artykuły spożywcze do przygotowania  pierogów. Przeprowadzono również wywiady historyczno-kulinarne z najstarszymi osobami mieszkajacymi w Gminie Bodzanów, które pamiętają czasy II wojny światowej na podstawie których przygotowano wniosek o wpis produktu tradycyjnego.

 

Skan wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych str. nr 1 >>>   

Skan pisma o dokonaniu wpisu produktu tradycyjnego  >>>

Skan porozumienia z koordynatorem projektu  >>>

 

Prawo autorskie do zarejestrowanego  produktu tradycyjnego  przysługuje  jedynie w celach społecznie użytecznych wyłącznie dla:

 Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sokół w Bodzanowie

oraz grupy nieformalnej "Pierożanki - dla osób fizycznych:

Bogumiła Wiśniewska, Agnieszka Wachaczyk i Renata Szymańska.

 0001jjjjjj

 

 

 


"Lepiuchy bodzanowske" >>>

 

Produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych w dniu 2019-05-17 w kategorii Gotowe dania i potrawy w woj. mazowieckim.

Wygląd                                

Pieróg. W przekroju lekkie wybrzuszenie ukazujące napełnienie farszem

Kształt

Forma półksiężyca z „falbanką”, kształt regularny. Farsz miękko układający się

Wielkość

8cm długości, 5cm szerokości

Barwa 

Ciasto posiada słomkowy kolor, w przekroju widać złociste kawałki cebuli i małe ziarenka maku

Konsystencja

Miękkie, delikatne i elastyczne. Ciasto jest lekkie i puszyste

Smak i zapach

Smak delikatny, przeplatający się zapach cebuli z makiem

Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego

Lepiuchy bodzanowskie są gotowym wyrobem do spożycia. Charakteryzuje je naturalny kształt pieroga, w formie półksiężyca z okalającą go rozpoznawalną „falbanką”.

Historia smaku lepiuchów bodzanowskich i połączenia cebuli z makiem do przygotowania farszu, sięga czasów po II wojnie światowej. Tradycyjny farsz lepiuchów składa się jedynie z cebuli, maku oraz musztardy. Prekursorem farszu cebulowo-makowego była ludność żydowska, która przed i w czasie wojny zamieszkiwała Bodzanów położony w województwie mazowieckim. W tradycyjnej kuchni żydowskiej do przyrządzania wielu potraw wykorzystywano właśnie cebulę oraz mak. Połączenie żydowskich smaków z charakterystycznym polskim pierogiem, dało początek potocznej nazwie pierogów „lepiuchy bodzanowskie”.

Przygotowanie lepiuchów nie wymaga dużych nakładów finansowych, a wykonywane są przede wszystkim z lokalnych produktów. Do wytworzenia pierogów wykorzystywana jest lokalna mąka z młyna w Wilkanowie. Do wyrobu tego produktu używane są jaja wiejskie z pobliskich gospodarstw, cebula z upraw lokalnych rolników oraz mak. W pierwszym etapie przygotowania pierogów wsypuje się mąkę do miski, dodaje olej, szczyptę soli oraz gorącą wodę. Mąkę chwilę się zaparza, po czym wyrabia ciasto. Następnie na rozwałkowanym cieście, wykrawane są kółka wypełniane farszem. Do przygotowania tradycyjnego farszu dusi się cebulę pokrojoną w kostkę, do której dodaje się śladową ilość maku. Farsz przyprawiany jest solą, pieprzem oraz majerankiem. Po odcedzeniu farszu z nadmiernej ilości wydzielonego soku dodaje się musztardę.


16.05.2018 br. ogłoszono wyniki Konkursu Grantowego w ramach Programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który realizuje Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem" we współpracy z Starostwem Powiatowym w Płocku oraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Gminę Bodzanów zaprezentowała grupa nieformalna PIEROŻANKI działająca przy Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym Sokół w Bodzanowie.

                      pire.jpg                       dl_plakat.jpg


Opis projektu:

Cel główny: Zbudowanie marki produktu tradycyjnego pod nazwą "Lepiuchy Bodzanowskie" przez 10 mieszkańców Bodzanowa jako inicjatywy pozytywnie kojarzonej z promocją kuchni lokalnej na terenie Gminy Bodzanów w okresie trwania zadania.

Dobro, które chcemy rozwinąć to:
1.poznanie przez społeczność zasobów tradycji kulinarnych miejscowości Bodzanów
2.promocja produktu lokalnego
3.zintegrowanie lokalnej społeczności
4.wpisanie produktu lokalnego na listę  produktu tradycyjnego miejscowości Bodzanów
5.wzajemna współpraca uczestników projektu na rzecz lokalnej społeczności
6.wzajemna komunikacja interpersonalna
7.promocja Gminy Bodzanów

Projekt będzie realizowany w Gminie Bodzanów pow. płocki. Warsztaty i prezentacje odbywały się dla całej społeczności lokalnej w przestrzeni Gminy Bodzanów m.in.:

1.Uroczystość 60-lecia Szkoły Podstawowej w Bodzanowie
2.Jarmark Norbertański w Bodzanowie
3.Nad Wisłą w Kępie Polskiej podczas zakończenia Spływu Kajakowego
4.Podczas imprezy sportowej III Bieg Krasnala w Bodzanowie
5.Dnia Bodzanowa i dożynki w Bodzanowie
6.Szkolne spotkanie rodziców i dzieci  w Bodzanowie
7.Spotkanie w czytelni w Nowym Miszewie
8.Plenerowe spotkanie ze społecznością w trakcie akcji "Sadzimy Dęby" w Bodzanowie
9.Dzień Seniora w Nowym Miszewie
10.Zakończenie projektu - Spotkanie Niepodległościowe w Bodzanowie 

Wszystkie prezentacje promocyjne będą poprzedzone  bezpośrednio warsztatami.

Rezultaty twarde:
1.warsztaty gastronomiczne lepienia pierogów "Lepiuchy Bodzanowskie" - 10 spotkań po 3 godziny dla 10 osób
2.prezentacje gastronomiczne pierogów "Lepiuchy Bodzanowskie" - 10 prezentacji x 3 godziny każda dla ok. 200 osób
3.złożenie wniosku o rejestrację produktu  tradycyjnego  do Marszałka Województwa Mazowieckiego
4.zakup 1 szt rollapu promocyjnego zadanie z logotypami darczyńców
5.zakup podgrzewaczy -3 szt
6.zakup 10 szt fartuszków  z logotypami darczyńców programu do prezentacji gastronomicznej
7.10 kart zgłoszeniowych do realizacji zadania
8.10 list obecności na warsztatach
9.100 szt  zdjęć  z warsztatów i prezentacji
10.1 film 5 minut  z realizacji  prezentacji i warsztatów z logotypami darczyńców
11.100 ankiet oceny Lepiuchów Bodzanowskich przez społeczność lokalną /internetowe i papierowe/.

 

 


37534609_145520079687201_2200369014834724864_n.jpg

 

1111.jpg

 

dożynki.jpg

 

serce.jpg

 

Prezentacja nr IV - III  Bieg  Krasnala - 15 sierpień 2018

 

jjppplko.jpg

 


Prezentacja nr III - spływ kajakowy Kępiak 2018 -zakończenie Kępa Polska  14 lipiec 2018 r.

 

37114269_950480835158681_7826591523360735232_n.jpg

 

            37092848_950480765158688_5067110039664197632_n.jpg37095121_950481088491989_1490269457468096512_n.jpg

37113054_950480925158672_2720816092153905152_n.jpg

 

 

DSC_0139.JPG

 

 


I i II  prezentacja  wraz z warsztatami lepienia pierogów.

Spotkanie  w Szkole Podstawowej w Bodzanowie 2.06.2018 r   i Jarmark  Norbertański  3.06 2018 r

 

34268725_110105339884150_1718500020962983936_n.jpg      34340328_108521040042580_7090618640621371392_n.jpg     34343437_108521033375914_287987401261842432_n.jpg   34284661_110107966550554_6823809113210748928_n.jpg

34276499_110107949883889_3890960020480720896_n.jpg   34134427_108520910042593_3195477946219364352_n.jpg    34198339_109665916594759_8600841068742705152_n.jpg    34322992_109665903261427_7540490557634641920_n.jpg

                                                             


 

Koordynator projektu

Bogumiła Wiśniewska

Projekt dofinansowany ze środków "Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie"
realizowanego przez Fundację Fundusz  Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz  Stowarzyszenie Europa i MY

Polityka Bezpieczeństwa

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie 2016 |  Realizacja: Hedea.pl